Семинар 09.10.2023 СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ

„онлајн“-семинар 10:00 – 14:00 часотРазбирањето на потребите на клиентите и приспособувањето на маркетинг стратегиите на нивните специфични, уникатни потреби и преференции повеќе не е само конкурентна предност, туку неопходност. Во време кога податоците ни се достапни потребно е да ги искористиме на најдобар можен начин и    да додадеме дополнителна вредност на истите. За таа цел Стопанската комора на Северна Македонија на 9 октомври 2023 година организира семинар на тема: „СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ“.

Со помош на машинското учење и анализа на податоците се создава можност да се направи соодветна класификација на клиентите, да се добие поинаков пристап кон клиентите и на тој начин да се испорача соодветна услуга, да се задоволат потребите на клиентите и потенцијално да се зголеми профитот на компанијата. Среќни клиенти – поголем профит.

Сегментацијата на клиентите ви овозможува да ја поделите базата на клиенти во различни групи врз основа на специфични карактеристики, однесувања и преференции.
Со ваквата класификација ќе можете да генерирате:

 • Персонализиран маркетинг: испорачување пораки и понуди кои се карактеристични за одредена група клиент.
 • Подобрување на односот кон лојалните клиенти: идентификувајте ги и негувајте ги вашите највредни клиенти, со генерирање на понуди само за нив.
 • Оптимизација за развојот на производите: прилагодете ги вашите производи или услуги за да ги задоволат специфичните потреби на различни сегменти на клиенти, зголемувајќи го задоволството на клиентите.
 • Подобрете ја рентабилноста: распределете ги вашите ресурси поефикасно со фокусирање на сегментите со најголема потенцијална вредност.

Целта на семинарот е да се создаде модел за сегментација на клиентите со користење на Phyton и машинско учење. Преку практични примери и користење на нови технологии, учесниците на семинарот ќе дојдат со сознанија и резултати кои го подобруваат работењето и го олеснуваат донесувањето на одлуки, базирано на факти и бројки.

ПРОГРАМА:

1. Подготовка и анализа на податоци    

 • Вчитување на податоци со користење на соодветна библиотека
 • Обработка на податоци во соодветен формат: вметнување на вредности кои недостасуваат, шифрирање на одредени променливи и нормализација на нумерички податоци, доколку е потребно

2.  Избор на модел, обука и визуелизација 

 • Практична примена на машинско учење на одреден сет на податоци
 • Кластерирање со модел
 • Визуелизација на резултатите

3. Толкување и увид на резултатите

 • Анализирање на карактеристики на секој кластер
 • Увид во однесување и преференции на клиентите

4. Имплементација – обучениот модел ќе го користиме за да се доделат ознаки за кластери на секој клиент во база на податоци.

5. Брз извештај, анализа и идни чекори

 • Сумирање на резултати
 • Согледувања од процесот на сегментација
 • Потенцијални подобрувања за моделот на сегментација и можност за интегрирање во деловни стратегии на компанијата.

6. Избор на модел и визуелизација

 • Визуелизација
 • Толкување и увид на резултатите
 • Имплементација
 • Брз извештај
 • Идни чекори и подобрувања

Напомена: Вежбите во рамки на семинарот ќе бидат изведени во Jupyter Notebook, во програмскиот јазик Phyton.
За следење на семинарот, потребно е да се инсталира Python 3.7, односно инсталација н асофтверскиот пакет Anaconda кој може да се најде на следниот линк: https://www.anaconda.com/download  

Предавач:

Ивона Кочева, дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии, со експертиза во доменот на софтверско инженерство и машинско учење која ја гради преку повеќе од седум години искуство во работа со податоци и нивна обработка, работа на проекти од различни области, обработка и разбирање на текст и јазик, табеларни податоци од областа на енергетика, продажба и производство. Таа истовремено е предавач во областа на машинско учење и вештачка интелигенција.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    упатства за приклучување на онлајн семинарот;
•    работни материјали во електронска верзија;
•    eлектронски сертификат за учество на семинарот.    

Сите заинтересирани за учество  да се пријават најдоцна до 04.10.2023 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Тренинг обука, 03.10.2023
SEED+ КАМПАЊА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ И ОБУКА ЗА ВЕТЕРИНАРНИ СЕРТИФИКАТИ
Семинар, 04.10.2023
ИТ КАТАСТРОФИ И ОДРЖУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО - Управување со кризни ситуации – дефинирање, изработка на план за континуитет во бизнисот, тестирање и опоравување -
Семинар, 09.10.2023
СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Брокерски настан, 10.10.2023
Билатерални деловни средби „Green Days“ во рамките на Саемот за животна средина и енергија „Pollutec“ во Лион, Франција, 10-13 октомври 2023 година, https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/
Форум, 12.10.2023
Македонско-австриски бизнис-средби во Стопанската комора на Северна Македонија
Семинар, 17.10.2023
ДОНЕСУВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ОДЛУКИ ВО МАРКЕТИНГОТ:  ОБУКА ЗА АНАЛИТИКА ЗА УСПЕХ 
Online Бизнис средби, 24.10.2023
“Energy Business Meetings at OMC 2023”-Деловни средби за енергетика https://omc2023.b2match.io/ (xибриден настан), Равена, Италија