Семинар 15.06.2023 ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТИВНИ ТИМОВИ

Онлајн семинарОпис на програмата: 
Цел на оваа обука е да ја демонстрира клучната разлика помеѓу традиционалниот менаџмент и инспирационото лидерство. Учесниците на оваа обука ќе имаат можност да се запознаат со  важни аспекти од организациониот живот вклучувајќи ги темите како карактеристики на ефективни тимови, стилови на лидерство, вештини за ефикасна комуникација, како и важноста на алтруизмот и емпатијата за управување со вработените. 

Од оваа обука ќе научите:
•    Клучни разлики помеѓу менаџирање и лидерство; 
•    Каков лидерски стил да користите во зависност од тимот;
•    Како ефективно се делегира;
•    Важност на ефикасна и веродостојна комуникација на работно место;
•    Како да комуницирате со вработени со различни комуникациски стилови;
•    Како се гради високо ефективен тим.

Програма на обука:

•    Карактеристики на високо ефективен тим; 
•    Организацијата како систем;
•    Заедничка цел; 
•    Стилови на раководење;
•    Важност на делегирање;
•    Ефикасна комуникација
•    Комуникациски стилови – DISC методологија;
•    Алтруизам – Емпатија.

Методологија на предавање:
-    Пренесување на теоретско знаење поврзано со реални примери од секојдневниот,
    живот и случувања во организациите;
-    Пренесување на современи практики, алатки и решенија за подобрување;
-    Учење преку индивидуални и тимски вежби; 
-    Отворени дискусии.

Обучувач:

Наташа Алексовска -  Основач и деловен консултант во Вивендум Ратио Солушнс. Професионалец со повеќе од 18 години искуство во областа на човечки ресурси, предавач во повеќе Центри за обука и развој со над 150 одржани обуки и програми за професионален развој на преку 1650 вработени од сите хиерархиски нивоа.  

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    упатства за приклучување на „онлајн“-обука;
•    материјали во електронска верзија и
•    е-сертификат за учество на обуката.       

Сите заинтересирани за учество да се пријават најдоцна до 13.06.2023 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Тренинг обука, 03.10.2023
SEED+ КАМПАЊА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ И ОБУКА ЗА ВЕТЕРИНАРНИ СЕРТИФИКАТИ
Семинар, 04.10.2023
ИТ КАТАСТРОФИ И ОДРЖУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО - Управување со кризни ситуации – дефинирање, изработка на план за континуитет во бизнисот, тестирање и опоравување -
Семинар, 09.10.2023
СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Брокерски настан, 10.10.2023
Билатерални деловни средби „Green Days“ во рамките на Саемот за животна средина и енергија „Pollutec“ во Лион, Франција, 10-13 октомври 2023 година, https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/
Форум, 12.10.2023
Македонско-австриски бизнис-средби во Стопанската комора на Северна Македонија
Семинар, 17.10.2023
ДОНЕСУВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ОДЛУКИ ВО МАРКЕТИНГОТ:  ОБУКА ЗА АНАЛИТИКА ЗА УСПЕХ 
Online Бизнис средби, 24.10.2023
“Energy Business Meetings at OMC 2023”-Деловни средби за енергетика https://omc2023.b2match.io/ (xибриден настан), Равена, Италија