Семинар 31.03.2023 ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА

Онлајн настанЦелта на ова предавање е да се презентираат новините кои доѓаат со донесување на новиот Правилник за означување на потрошувачката со енергија и другите ресурси за производите што користат енергија, кој е во финална нацрт верзија.  Новиот Правилник е целосно усогласен со Регулативата (ЕУ) бр. 2017/1369 на Европскиот Парламент и на Советот од 4 јули 2017 година за утврдување на рамка за означување на потрошувачката на енергија и со соодветните делегирани Регулативи за одделните видови на производи кои користат енергија и се предмет на означување. Во нашата земја веќе постои на сила Правилник за означување на потрошувачката со енергија па исто така компарација помеѓу двата правилника е неопходна.

  На почетокот предавањето се фокусира на законската основа и потребата за донесување на ваков правилник за означување на потрошувачката со енергија, што во суштина претставува означувањето и како се применува. Дополнително се разгледува кои производи се предмет на означување и начинот на кој се означуваат производите.

    Предавањето ќе продолжи со компаративна анализа помеѓу постоечкиот правилник за означување на потрошувачката со енергија и другите ресурси за производите што користат енергија и новиот, кои се новитетите со правилникот и што би значело тоа во пракса за сите засегнати страни, како на пример дистрибутерите, продавачите и купувачите.
    За крај на ова предавање ќе дадеме осврт на начинот на определување на карактеристиките на производите во согласност со правилникот.

    Ова предавање е наменето за  претставници на компании кои се дел од пазарот за производи кои користат енергија како и за сите кои што сакаат да дознаат повеќе за начинот на означување на производите кои користат енергија и тргувањето со истите.

ПРОГРАМА
I.  ПРВ ДЕЛ:
-    Преглед на новините во Правилникот за означување:
o    Означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси; 
o    Производи кои се предмет на означување.

II. ВТОР ДЕЛ:
-    Компаративна анализа помеѓу постоечкиот правилник и новите измени:
o    Промени во начинот на означување на производите кои користат енергија.

ТРЕТ ДЕЛ:
-    Определување на карактеристиките на производите.

Предавачи:   

- Катерина Билбилоска е магистер по електротехника и информациски технологии во областа на енеретските системи. Има неколку годишно работно искуство во Министерство за економија сектор за енергетика, за прашањата поврзани со енергетска ефикасност.
    - Магдалена Даскалова е дипломиран економист. Има повеќе годишно работно искуство во Министерството за економија, сектор за енергетика за прашања поврзани со обновливи извори на енергија.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    упатства за приклучување на „онлајн“-обуката;
•    материјали во електронска верзија.    

Сите заинтересирани за учество да се пријават најдоцна до 29.3.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Конференција, 25.09.2023
ВОДЕЊЕ БИЗНИС СО ЕУ – КАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОИНТЕНЗИВНА ТРГОВСКА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПОЛСКА
Конференција, 25.09.2023
Конференција за одржливи енергетски вештини во градежништвото, SEEtheSkills проект „Одржливи енергетски вештини во градежништвото: видливи, валидирани, вредни“
Семинар, 26.09.2023
Специјалистички еднодневен семинар: X ФАКТОР ВО ПРОДАЖБА - КОНЦЕПТ НА ОДРЖЛИВА ПРОДАЖБА -
Семинар, 27.09.2023
ПРИМЕНА НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧ, СПОГОДБЕНИ РАСКИНУВАЊА НА ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА, ОТКАЗ ОД СТРАНА НА ВРАБОТЕН ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
Семинар, 27.09.2023
БЕСПЛАТНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕДЕН ОД НАЈЕФИКАСНИТЕ НАЧИНИ НА АЛТЕРНАТИВНОТО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ
Семинар, 27.09.2023
СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Семинар, 28.09.2023
ЗАСНОВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, РАБОТА ОД ДОМА ВО КОМБИНАЦИЈА СО РАБОТА ОД ПРОСТОРИИ НА РАБОТОДАВАЧ, ПРАВИЛНА ПРЕСМЕТКА НА ДЕНОВИ ОД ГОДИШЕН ОДМОР, ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА, РАБОТА НОЌЕ, ИНСПЕКСИЦСКИ НАДЗОР
Семинар, 28.09.2023
СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕС И АНКСИОЗНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
Семинар, 29.09.2023
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ ВО ЕXCEL 2016 И ПРИМЕНА НА ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Семинар, 29.09.2023
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПАНИИ СО DCF МОДЕЛ И НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ
Брокерски настан, 10.10.2023
Билатерални деловни средби „Green Days“ во рамките на Саемот за животна средина и енергија „Pollutec“ во Лион, Франција, 10-13 октомври 2023 година, https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/
Online Бизнис средби, 24.10.2023
“Energy Business Meetings at OMC 2023”-Деловни средби за енергетика https://omc2023.b2match.io/ (xибриден настан), Равена, Италија