БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот ГАЗЕЛИ
➢ ОГЛАС (26.11.2021, во 11:44:26)
👁 Прочитано: 182
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот ГАЗЕЛИ

Стопанска комора на Северна Македонија спроведува постапка за прибирање понуди за вршење услуги и Ве поканува да доставите понуда за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за потенцијалните иновативни МСП (мали и средни претпријатија)‟ - „Газели‟ - (ИНТЕРРЕГ V-5) БАЛКАН МЕДИТЕРАНИАН 2014 – 2020.
 
Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда за наведениот предмет најдоцна до 23.12.2021 година, до 15:00 часот, по пошта или на рака во архивата на Стопанската комора на Северна Македонија, (ул. „Димитрие Чуповски“, бр. 13, 1000 Скопје), со назнака: понуда за Проектот “Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s”-“Gazelle”-  (INTERREG V-B) BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 и со назнака: „Не отворај“ или „Да не се отвора“ and/or “Not to be opened before the tender-opening session”.
 
Со ова Барање ви ја доставуваме потребната документација која ги содржи сите информации кои ќе ви помогнат за изработка на вашата понуда.

26.11.2021 II TENDER Organiz.Invest.forums-Gazelle project.zip

м-р Ирена Мојсовска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување