Анкета на Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ) на шестте земји од Западен Балкан (ЗБ6) за клучните показатели на успешност и реализација на мерките и активностите од акцискиот план за заеднички регионален пазар (ЗРП)
➢ Вести_stari (16.09.2021, во 14:15:15)
👁 Прочитано: 692КИФ ЗБ6 отпочна анкета за клучните показатели на успешност и спроведувањето на акцискиот план за заеднички регионален пазар.
Анкета на Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ) на шестте земји од Западен Балкан (ЗБ6) за клучните показатели на успешност и реализација на мерките и активностите од акцискиот план за заеднички регионален пазар (ЗРП)

Резултатите на анкетата ќе обезбедат поддршка за креаторите на политики на Западен Балкан за да се дефинираат точни мерки и да се забрзаат активностите во вистински правец, коешто пак треба да создаде подобра средина за водење бизнис во целиот регион.

Анкетата ќе ја најдете тука (макеедонска верзија: MKD и англиска верзија: ENG) и ве молиме имајте предвид дека анкетата ќе биде отворена до 6 октомври.

Ви благодариме за придонесот!

м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба