ИНТЕРВЈУ ЗА “СТАНДАРД” НА ГОРАН АНТЕВСКИ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „РАДЕ КОНЧАР-ТЕП“
➢ Актуелно (10.01.2021)
👁 Прочитано: 258
ИНТЕРВЈУ ЗА “СТАНДАРД” НА ГОРАН АНТЕВСКИ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „РАДЕ КОНЧАР-ТЕП“

Горан Антевски, генерален директор на компанијата „Раде Кончар-ТЕП“, во интервју за „Стандард“, дава оценка за годината што измина како и ги изнесува очекувањата за годината што е пред нас. Говори за предизвиците со кои се соочија македонските компании во 2020 година и потенцира дека нема простор за дилема во проценките кои од компаниите ќе успеат да ја преживеат годинава.

Според него како што наведува во интервјуто, ќе продолжат да работат и ќе бидат уште поуспешни само оние кои успеале да се реорганизираат. Во интервјуто Антевски подвлекува дека „Раде Кончар-ТЕП“ немал проблем на ова поле бидејќи во 2020 година регистрирал многу подобри резултати од претходните години, а планот за 2021 година е 30% повисок.

Како фактор од суштинско значење за македонската економија, Антевски ја посочува и потребата од поголемо учество на домашните компании во идните проекти, но и државната помош за домашните компании да ги добијат домашните проекти и инвестиции. Како неопходна ја посочува државната помош во инвестиции за зголемување на производството и вработените и таа според него мора да продолжи и во иднина.

„Раде Кончар-ТЕП“ Скопје е долгогодишна членка на Стопанската комора на Македонија која активно учествува во работата на органите и телата на Комората и е Покровител на Стопанската комора на Македонија.

Интервјуто на Горан Антевски за „Стандард“, можете да го прочитате на следниот линк: Интервју за "Стандард"

Служба за информирање при Комората