Словенија планира намалување на употреба на јагленот до 2030 година
👁 Прочитано: 2842
Словенија планира намалување на употреба на јагленот до 2030 година

Според извештајот објавен од мрежата за климатски дејствија на Европа, Словенија е меѓу седумте земји-членки на ЕУ кои планираат да ја намалат употребата на  јагленот до 2030 година. За таа цел Министерството за инфраструктура на Словенија, формираше мрежна платформа како главен комуникациски канал за активности поврзани со подготовка на Националната стратегија за исфрлање на јаглен од употреба и реструктуирање на регионите со јаглен.
Во согласност со Националниот план за енергетика и клима (НЕЦП), Словенија мора да подготви долгорочна Национална стратегија за реструктуирање и транзиција на регионите со јаглен, со што ќе се достави распоред за праведен план за предвремено затворање на рудникот за јаглен „Премоговник” во Велење и фазирање на јаглен во термоцентралата Термоелектрана „Шоштањ”.

 

Служба за информирање при Комората