ПОМОШ ПРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

   

👁 Прочитано: 3682


ПОМОШ ПРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Благој Христов, претседател на Здружение за ИКТ (Македонски Телеком)

- Стоиме на располагање за да обезбедиме комуникација во кризни подрачја, преку серија на пораки да обезбедиме постојана комуникација. Неминовно треба да се дигитализираат многу хартиени процеси, со оглед на тоа што се инсистира и на работа од дома, особено во оние сектори каде тоа може да се аплицира.
Подготвени сме  да понудиме одредени канали за да може да се користат за учење на оддалеченост, но апелираме и до Владата  да ги испорача сите потреби за дигитализација на институциите како би се овозможило целосно издавање да документи во дигитална форма и непречена комуникација меѓу надлежните институции.