ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 27.3.2020 година
➢ Актуелно (27.03.2020)
👁 Прочитано: 2529
ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 27.3.2020 година

Во период на вонредна состојба клучни за успешно функционирање се комуникацијата и координацијата. Во тој контекст, многу важен е протокот на информации, од компаниите преку Стопанската комора на Македонија до Владата и надлежните институции, но и обратно, од институциите кон Комората и компаниите.

Сосема е јасно дека кога во вонредни услови ќе се донесе некоја уредба или мерка не можат да се предвидат сите аспекти поврзани со нивната примена. Прашањата околу примената на мерките често мораат да се решаваат во од. Затоа е многу важно да постои механизам на добра комуникација кој ќе овозможи да се добие валидно толкување од оној што е овластен да го даде. 

Еве конкретен пример. Досега компаниите што работеа само во две смени можеа да го реализираат производството во периодот од 05 – 21 часот. Но, утре, сабота, забраната за движење на граѓани започнува порано, од 16 часот. Што значи тоа за компаниите што работат во две смени и редовно работат до 20 часот? Не смеат да работат со втора смена? Постојните дозволи не се однесуваат за втора смена, како што е случајот со викендов, бидејќи Уредбата со која им се дозволува на работниците да одат и да се враќаат од работа и во периодот кога има забрана за движење се однесува само на ноќно работење, трета и четврта смена. Што да прават компаниите во вакви околности? Дали треба да се регистрираат за трета смена во Државниот инспекторат за труд за да ги користат постојните дозволи, иако утре ќе станува збор за втора, а не за трета смена? Потребно е Уредбата да се измени соодветно за да се овозможи и за втора смена кога тоа го налагаат околностите? Ова е пример за прашање што бара јасен и брз одговор за да може производството да се извршува онаму каде што се уште се одвива и во вакви вонредни услови.

Кога сме кај дозволите, да посочиме на што мислиме кога велиме дека во вонредни услови е потребна добра координација. И неколку денови по воведувањето на Уредбата со која се дозволува движење на работници кои одат и се враќаат од работа ноќе кога има забрана на движење на граѓаните се случува надлежните органи на работниците да им бараат печат од некоја институција и сл., иако тоа не е предвидено. Добрата и континуирана координација на сите нивоа тука многу би помогнала.

Еве и друг, поинаков пример. Од компаниите се бара со одредена динамика да обезбедат дезинфекција на производствените погони и тоа да го прави овластена фирма. По барање на Комората од Министерство за здравство добивме листа на такви овластени фирми и списокот е ставен на интернет страницата на Комората. Сега фирмите лесно можат да дојдат до информацијата кој е овластен да врши дезинфекција. Ваквите потези ги релаксираат состојбите.     

Накусо и за регионалните случувања. Еден од приоритетите на Стопанската комора на Македонија во постојниот период е обезбедување на проодност на коридорите за транспорт на стоки. Така, во врска со информациите за застој во транспортот на камиони на српско-македонска граница, Комората е активно вклучена во комуникација со Стопанската комора на Србија, и заедно со Владата на Република Србија се работи на отстранување на пречките. Исто така, сакаме да им посочиме на компаниите дека Советот на министри на Босна и Херцеговина донесе одлука со која определи гранични премини за влез и излез на стоки кои транзитираат низ таа држава. Деталите за таа одлука компаниите можат да ги најдат на интернет сајтот на Комората. 

Одделение за информирање