Најнов проект на ЕВН Македонија за заштита на птиците од струен удар
➢ ОД КОМПАНИИТЕ (26.06.2018)
👁 Прочитано: 102
Најнов проект на ЕВН Македонија за заштита на птиците од струен удар

ЕВН Македонија ја почна имплементацијата на најновиот проект за заштита на птиците од струен удар во регионот на Овче Поле. Екипите на ЕВН Електродистрибуција ќе постават изолатори за заштита на птиците од струен удар. Проектот се реализира заедно со граѓанската организација „АКВИЛА“ која ги донира изолаторите, а ЕВН ја обезбедува целосната логистика за нивно поставување.

Проектот има за цел намалување на смртноста на птиците во овој регион. Заштитата на загрозениот вид на „Царски орел“ кој во последно време покажува загрижувачки висок степен на морталитет, е главната причина за поддржување на оваа иницијатива. На 100 среднонапонски далекуводни столбови ќе бидат поставени заштитите, а според планот и динамиката на реализација, проектот ќе се спроведе во неколку фази и ќе се комплетира во месец мај и јуни.

ЕВН Македонија посветено работи на проекти кои ги подобруваат условите за живот на граѓаните и заштитата на животната средина.

Извор: https://www.evn.mk/Mediumi/Public-announcements/EVN-Macedonia%E2%80%99s-newest-project-for-protection-of-b.aspx?listnode=/Mediumi