ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР.173 ОД 1.8.2022 ГОДИНА)



Со измените на Законот за финансиските друштва во членот 8 став 3) кој се однесува на потребната документација за основање и работа на финансиско друштво во алинеја 11 со која се пропишува програма за спречување на перење пари, се бришат зборовите дека истата треба да биде одобрена од Управата за финансиско разузнавање.

Со измените се менуваат и прекршочните одредби.
 


Контакт лице: Служба за информирање при Комората
Телефон: ++ 389 2 3244000
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ic@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје