ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 171 ОД 29.7.2022 ГОДИНА)Измените на Законот за оружјето се однесуваат на одредбите во глава XIII.ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ и со истите глобите се намалуваат, односно се пропишуваат во зависност од големината на деловниот субјект. 


Контакт лице: Служба за информирање при Комората
Телефон: ++ 389 2 3244000
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ic@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје