Конференција / 16.09.2020 - 18.09.2020


Регистрација на посетители:

КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина

Сараево, Босна и Херцеговина


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   

Дополнителни информации: