Бизнис средби / 19.03.2020 - 20.03.2020


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
Меѓународни деловни средби - ЕЕН, 19-20 март 2020 година, во Кочаели, Турција

Кочаели, Турција


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):