Семинар / 16.12.2019


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):