ЗАЧЛЕНЕТЕ се во Стопанската комора на Македонија
Компанија  

Контакт лице (менаџер)  

Адреса / Град  

Телефон / Факс  

Е-адреса  

Број на вработени  

Опис на дејноста на компанијата  

Здружение