Комисија за платен промет во земјата и странство

   

Со одлука на Здружението на банкарство од седницата одржана на 22.02.2012 година формирана е Комисијата за платен промет во земјата и странство во рамките на Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија. Комисијата по потреба соработува со другите Комисии во рамките на Здружението а исто така има состаноци и соработка и со релевантните институции од областа на работењето. За сите заклучоци, иницијативи и покренување на прашања Комисијата доставува информација до Здружението на банкарство за натамошно постапување.

Претседател на Комисија за платен промет во земјата и странство  е Весела Чурилова од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје и заменик претседател е Благица Задравковска од УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје.

 

 Податоци за дејноста

Комисијата за платен промет во земјата и странство по потреба соработува со другите Комисии во рамките на Здружението а исто така има состаноци и соработка и со релевантните институции од областа на работењето. За сите заклучоци, иницијативи и покренување на прашања Комисијата доставува информација до Здружението на банкарство за натамошно постапување.

 

 

Контакт лице: Зоран јовановски
Телефон: ++ 389 2 3244044, M. 076 482 378
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје