Group of Spa

Katlanovska spa, Katlanovo, Skopje

Negorska spa, Negorci, Gevgelija

Debar's Spa center Capa, Debar

Hotel Car Samuil Spa, Bansko , Strumica

 

Contact Address:
Economic Chamber fo Macedonia
Dimitrie Cupovski 13 Str.
 
1000 Skopje

Contact person : Lazo Angelevski                            Tel: (02) 3244090 Fax:(02) 3244088
Call Center: (02) 15015
E-mail: laze@mchamber.mk


 


INDUSTRY DATA

Katlanovska spa, Katlanovo, Skopje

Negorska spa, Negorci, Gevgelija

Debar s Spa center Capa, Debar

Hotel Car Samuil Spa, Bansko , Strumica

 

Contact Address:
Economic Chamber fo Macedonia
Dimitrie Cupovski 13 Str.
 
1000 Skopje

Contact person : Lazo Angelevski                            Tel: (02) 3244090 Fax:(02) 3244088
Call Center: (02) 15015
E-mail: laze@mchamber.mk


Contact person: Daniela Mihajlovska Vasilevska
Phone: ++ 389 2 3244021, М. 072 220 037
Fax: ++ 389 2 3244088
E-mail: daniela@mchamber.mk
Contact Call center: + 389 2 15015

Economic Chamber of North Macedonia, „Dimitrie Cupovski“ no.13, 1000 Skopje