ГРУПАЦИИ ВО РАМКИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ПРИ КОМОРАТА

   

 

●   Групација за агрегати, бетони и асфалти

●   Групација за безбедност и здравје при работа

●   Групација за водовод

●   Групација за градежништво

●   Групација за гробишта и погребални услуги

●   Групација за домување и управување со станбен и деловен простор

●   Групација за живинарство

●   Групација за лифтови

●   Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и програма за воена и цивилна намена

●   Групација за пазари

●   Групација за производство и преработка на пластични маси

●   Групација за производство на цигари

●   Групација за производство, откуп и преработка на млеко

●   Групација за противпожарна заштита

●   Групација за собирање на шумски плодови

●   Групација на агенции за недвижности

●   Групација на бањи

●   Групација на Водостопанските претпријатија

●   Групација на градежни материјали

●   Групација на кондиторската индустрија

●   Групација на конзервната индустрија

●   Групација на мелничко пекарската индустрија

●   Групација на менаџмент консултанти и тренинг организации

●   Групација на небанкарски финансиски друштва

●   Групација на обновливи извори на енергија

●   Групација на оранжериско и пластеничко производство

●   Групација на осигурувањето

●   Групација на приватни здравствени установи

●   Групација на провајдери на дигитални решенија

●   Групација на производители на алкохолни, безалкохолни пијалоци и води

●   Групација на производители на грозје и вино

●   Групација на производители на заштитни врати

●   Групација на производители на свинско месо

●   Групација на производители на средства за одржување чистота во домаќинство

●   Групација на производителите и преработувачи на месо

●   Групација на рибарството

●   Групација на сува градба

●   Групација на телевизиски национални концесионери

●   Групација на шпедитери

●   Комисија за банкоосигурување

●   Комисија за документарно работење

●   Комисија за животно осигурување

●   Комисија за информативна сигурност на банките

●   Комисија за јавни набавки

●   Комисија за ликвидност

●   Комисија за пензиско осигурување

●   Комисија за платен промет во земјата и странство

●   Комисија за ризици

●   Комисија за сметководство, даноци и МСФИ

●   Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи

●   Правна комисија

●   Правна комисија за осигурување


Контакт лице: д-р Татјана Штерјова
Телефон: ++ 389 2 3244065, М. 070 276 023
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Tatjana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје