ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА НА ЗАШТИТНИ МАСКИ И ОДОБРЕНИЈА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

   

17.05.2020
👁 Прочитано: 4273


Почитувани

Во продолжение е даден списокот на компании кои нудат заштитни маски.
(Список)

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а во врска со настаната ситуација како резултат на Корона вирусот, Министерството за здравство има издадено одобренија за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести. Досега 6 компании имаат добиено одобренија за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести од Министерството за здравство. Во продолжение (список)

Следува дополнување на системот на понуда и побарувачка на македонски производи.