Семинар / 26.02.2019


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):