ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА
Адреса: Западен булевар бр.105
Град: Кавадарци
Општина: Кавадарци
Телефон: +389(0)43 414 599
Факс: +389(0)43 414 605
Веб адреса: www.aointl.com
Директор: Стелиос Грегориадис
Дејност: Производство на тутунски производи
Код: 12.00
Дејност NACE: Отупи и преработка на суров тутун во лист
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Средна