ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ДЕБАРСКИ БАЊИ - ЦАПА
Адреса: ул. 8-ми Септември бр. 57
Град: Дебар
Општина: Дебар
Телефон: +389(0)46 831 424
Факс: +389(0)46 831 401
Веб адреса: www.bdcapa.com
Директор: Меџит Цапа
Дејност: Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства
Код: 87.20
Дејност NACE: Дебарски бањи -Цапа во нејзина сопственост има два хотели во Дебар. Тоа што представува како ретка атракција е термоминералната вода што извира кај овие бањи. Ова е водата што по нејзиното лековито дејство и по нејзиниот богат хемиски состав се рангира на прво место во Европа и на трето место во светот.
Капитал: Домашен
Сопственост: Државна
Големина: Средна