ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
Адреса: Индустриска бб
Град: Гевгелија
Општина: Гевгелија
Телефон: +389(0)34 212 064
Факс: +389(0)34 211 964
Веб адреса: www.konti-hidroplast.com.mk
Директор: Борис Маџунков
Дејност: Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
Код: 22.21
Дејност NACE: Производство на плочи, листови и профили од пластични маси
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала