ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МАКПРОГРЕС
Адреса: Војдан Чернодрински” бр.8
Град: Виница
Општина: Виница
Телефон: +389(0)33 362 289
Факс: +389(0)33 362 299
Веб адреса: www.makprogres.com.mk
Директор: Александар Цветанов
Дејност: Производство на какао, чоколади и кондиторски производи
Код: 10.82
Дејност NACE: Производство на какао, чоколади и кондиторски производи
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна