ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЛЕОВ КОМПАНИ
Адреса: Васа Кошулчева 45а
Град: Велес
Општина: Велес
Телефон: +389(0)43 231 868
Факс: +389(0)43 231 530
Веб адреса: www.leov.com.mk
Директор: Златко Леов
Дејност: Производство на електрични апарати за домаќинството
Код: 27.51
Дејност NACE: Електричните бојлери се произведуваат од 5 литри до 150 литри, со сертификат , вертикални, хоризонтални, или комбинирани со конекција за на други грејни системи, соларни панели. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ 5/10 L ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ 30/40/50/60/80/100/120/150/180 L КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ 50/60/80/100/120/150/180 L ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ 40/50/60/80/100/120/150/180 L СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна