ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
Адреса: ул.Добривое Радосавлевиќ бр. 21
Град: Битола
Општина: Битола
Телефон: ++389 (0)47 207 500, (0)2 3213 527
Факс: ++389 (0)47 207 541; 207 515
Веб адреса: www.stbbt.com.mk
Директор: Владимир Ефтимоски
Дејност: Друго монетарно посредување
Код: 64.19
Дејност NACE: Банки
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала