ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ВЕБСПОТ
Адреса: Лермонтова 3/6
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3232145
Факс:
Веб адреса: www.grouper.mk
Директор: Нина Ангеловска
Дејност: Посредување во трговијата со разновидни производи
Код: 46.19
Дејност NACE: Електронска трговија
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала