ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: УНИКА ДИЗАЈН
Адреса: Ул. Качанички пат бр. 58, Визбегово Ул. Народен Фронт бр.17-3/18 - за пошта
Град: Скопје
Општина: Бутел
Телефон: 02/2653-000
Факс: 02/2652-000
Веб адреса: www.unicadesign.com.mk
Директор: Тоде Наков
Дејност: Производство на мебел
Код: 31.0
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала