ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕЛЕМ ТУРС
Адреса: ул.11 Октомври 9
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389 2 32 48 839
Факс:
Веб адреса: www.elemturs.mk
Директор: Џемаиљ Јусуфи
Дејност: Објекти за сместување
Код: 55
Дејност NACE: Елем Турс ДООЕЛ Скопје, е Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт основано од АД ЕЛЕМ со основна дејност да стопанисува со Ски-Центарот "Попова Шапка", и хотелите Попова Шапка и Славија на Попова Шапка; Ски-Центарот "Копанки" и хотелот Молика на Пелистер; Автокампот "Ливадиште" - с. Радожда; одморалиште "Свети Стефан", одморалиште "Дојран" во Дојран и Планинска куќа "Маврово".
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала