ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
Адреса: бул.Св.Климент Охридски 30
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389 (0)2 5514 000
Факс: +389 (0)2 3215 064
Веб адреса: http://www.eds.mk/
Директор: Митко Кржовски
Дејност: Трговија на електрична енергија
Код: 35.14
Дејност NACE: -Трговија со електрична енергија
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала