ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: РЕСТОРАН СТОБИ
Адреса: ул. Маршал Тито 2а, Градско (автопат бб), Градско
Град: Велес
Општина: Градско
Телефон: +389(0)43 215 800
Факс: +389(0)43 251161
Веб адреса: www.stobiwinery.mk
Директор: Илија Ѓорѓиев
Дејност: Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
Код: 56.10
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала