ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: СИНЕРГА
Адреса: Населба Плитишта бб Индустриска зона
Град: Струга
Општина: Струга
Телефон: +389 46 781 331
Факс: +389 46 781 329
Веб адреса: www.sinerga.com.mk
Директор: Дарко Новак
Дејност: Производство на работна облека
Код: 14.12
Дејност NACE: -
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Мала