ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: 93 ДЕ-НИ-Компани
Адреса: Октомвриска 1/1
Град: Прилеп
Општина: Прилеп
Телефон: +389(0)48 413 966
Факс: +389(0)48 413 912
Веб адреса: www.denimebel.com.mk
Директор: Тони Златески
Дејност: Производство на друг мебел
Код: 31.09
Дејност NACE: Мебел канцелариски, опрема за хотели, ресторани, кафиќи, летни тераси.
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала