ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ
Адреса: ул.Костурски херои бр.38 4-ти кат
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3251 100, 3251 150
Факс: +389(0)2 3231 111
Веб адреса: www.crosig.mk
Директор: Гоце Вангеловски
Дејност: Неживотно осигурување
Код: 65.12
Дејност NACE: неживотно осигурување
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Мала