ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН (Казино-Хотел Фламинго)
Адреса: Граничен премин Богородица
Град: Гевгелија
Општина: Гевгелија
Телефон: +389(0)34 210 210
Факс: +389(0)34 210 176
Веб адреса: www.casino-f.com
Директор: Александар Савиќ
Дејност: Дејности на коцкање обложување
Код: 92.0
Дејност NACE:
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема