ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ДОЈРАН СТИЛ
Адреса: с.Николиќ бб
Град: Нов Дојран
Општина: Нов Дојран
Телефон: +389(0)34 219 111
Факс: +389(0)34 219 260
Веб адреса:
Директор: Михаилис Константинидис
Дејност: Производство на други производи со примарна преработка на челик
Код: 24.3
Дејност NACE: Производство на бетонско железо
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема