ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ВИКТОРИЈА ШПЕД
Адреса: Бул.Босна и Херцеговина бб
Град: Скопје
Општина: Бутел
Телефон: ++389 2 2600 605
Факс: ++389 2 2603 963
Веб адреса: www.victoriasped.com.mk
Директор: Ѓино Шкријељ
Дејност: Останати придружни дејности во превозот
Код: 52.29
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала