ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЛТХ ЛЕАРНИЦА
Адреса: 15 Корпус 89
Град: Охрид
Општина: Охрид
Телефон: +389(0)46 204 400
Факс: +389(0)46 204 444
Веб адреса: www.lthcasting.com
Директор: Наташа Јовческа
Дејност: Производство на алуминиум
Код: 24.42
Дејност NACE: Алуминиумски одливци, делови за моторни возила Алуминиумски одливци делови за компресор за ладилни направи Алуминиумски одливци наменети за електроиндустријата
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна