ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕВН МАКЕДОНИЈА АД
Адреса: 11 Октомври 9
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3205 000
Факс: +389(0)2 3120 426
Веб адреса: www.evn.mk
Директор: Штефан Петер
Дејност: Дистрибуција на електрична енергија
Код: 35.13
Дејност NACE: Снабдување со електрична енергија
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема