ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: САСА
Адреса: Рударска 28
Град: Македонска Каменица
Општина: Делчево
Телефон: +389(0)33 279 200
Факс: +389(0)33 279 220
Веб адреса: www.sasa.com.mk
Директор: Олег Телној
Дејност: Вадење на други руди на обоени метали
Код: 07.29
Дејност NACE: Вадење на руда на олово и цинк
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема