ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ВАРДАР ДОЛОМИТ
Адреса: ЈНА, 318
Град: Гостивар
Општина: Гостивар
Телефон: +389(0)42 219 030
Факс: +389(0)42 242 507
Веб адреса: www.vardardolomit.com.mk
Директор: Ремзи Абдулаи
Дејност: Производство на огноотпорни производи
Код: 23.2
Дејност NACE: Производство на огноотпорни доломитни тули и маси од сите видови
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна

Име на компанија: ВАРДАР ДОЛОМИТ
Адреса: ЈНА, 318
Град: Гостивар
Општина: Гостивар
Телефон: +389(0)42 219 030
Факс: +389(0)42 242 507
Веб адреса: www.vardardolomit.com.mk
Директор: Ремзи Абдулаи
Дејност: Производство на огноотпорни производи
Код: 23.2
Дејност NACE: Производство на огноотпорни доломитни тули и маси од сите видови
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна