ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕОС МАТРИКС
Адреса: Аминта III бр.1, Арена Филип II
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389 2 3200 400
Факс: ++389 2 3200 443
Веб адреса: www.eos-matrix.com.mk
Директор: Катерина Бошевска
Дејност: Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии
Код: 82.91
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна