ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КОМФИ АНГЕЛ
Адреса: Александар Македонски 1г/13
Град: Прилеп
Општина: Прилеп
Телефон: +389(0)48 432 553
Факс: +389(0)48 424 553 лок.213
Веб адреса: www.comfy-angel.com.mk
Директор: Ирена Јакимовска
Дејност: Производство на готови текстилни производи, освен облека
Код: 13.92
Дејност NACE: Постелнина,перници Мешовит капитал од Велика Британија и Македонија
Капитал: Мешовит
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна