ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ТАБ-МАК
Адреса: ЈНА бр 50
Град: Пробиштип
Општина: Пробиштип
Телефон: +389 32 290 711, +38932481501
Факс: +389 32 481 502
Веб адреса: www.tab-mak.mk
Директор: Петер Верчко
Дејност: Производство на батерии и акумулатори
Код: 27.20
Дејност NACE: Производство на оловни стартер акомулатори за сите моторни возила. Производствената програма е за стартер батерии со напон од 12V и капацитет од 36Ah до 210Ah, и е наменета за сите видови автомобили, камиони, автобуси, воени возила, земјоделска и градежна механизација
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна