1033 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: СЕМОС
Адреса: К.Ј.Питу ТЦ Скопјанка 1 кат
Град: Скопје
Општина: Аеродром
Телефон: +389(0)2 2465 900
Факс: +389(0)2 2465 900
Веб адреса: www.semos.com.mk
Директор: Герасим Ванчев
Дејност: Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности
Код: 62.0
Дејност NACE: Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала