1032 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ПИВАРА СКОПЈЕ
Адреса: ул.808 бр 12, ПФ 594
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: ++389 2 2611 314
Факс: ++389 2 2611 482
Веб адреса: www.pivaraskopje.com.mk
Директор: Дан Тимотин
Дејност: Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
Код: 11.07
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема

Име на компанија: ПИВАРА СКОПЈЕ
Адреса: ул.808 бр 12, ПФ 594
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: ++389 2 2611 314
Факс: ++389 2 2611 482
Веб адреса: www.pivaraskopje.com.mk
Директор: Дан Тимотин
Дејност: Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
Код: 11.07
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема