ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ
Адреса: Никола Кљусев 2
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389(0)2 3289 301
Факс: ++389(0)2 3231 625
Веб адреса: www.eurolink.com.mk
Директор: м-р Марија Томеска
Дејност: Неживотно осигурување
Код: 65.12
Дејност NACE: неживотно осигурување
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна