ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ВЕРОПУЛОС
Адреса: Бул.Кочо Рацин 1
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3075 747; 308 84 54
Факс: +389(0)2 3069 915
Веб адреса: www.vero.com.mk
Директор: Лукас Бисиас
Дејност: Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Код: 47.11
Дејност NACE: -продажбата се врши преку 9 продажни објекти низ земјата -поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалоци
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема