ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ТИМ ИНЖИНЕРИНГ
Адреса: Индустриска зона Иванидол 2 бб
Град: Кичево
Општина: Кичево
Телефон: +389(0)45 261 022 070 318 458
Факс: +389(0)45 261 023
Веб адреса: www.timinzenering.clubeconomy.mk
Директор: Горан Петревски
Дејност: Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи
Код: 25.94
Дејност NACE: Производство на метални делови, опрема и конструкции
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала